HJ Bygg & Entreprenad

HJ Bygg & Entreprenad AB är ett byggföretag med stor bredd. Våra kunniga medarbetare utför alla typer av byggarbeten, oavsett storlek, åt kunder i Göteborg och Borås med omnejd. Ett urval av våra byggtjänster är; nybyggnationer, renovering, om-/tillbyggnader, mureri och kakel/klinker.

Johan Källqvist, snickare & plattsättare på HJ Bygg & Entreprenad

Bygg & entreprenad sedan 1968

För närvarande har HJ Bygg & Entreprenad 28 anställda, varav 24 av dessa yrkesarbetare med omfattande kunskaper i bland annat snickeri, mureri, kakel, klinker och undertaksarbeten. Plåtslageriarbeten utförs av plåtslagare i vår egen verkstad och transporter till arbetsplatser och kunder sker med våra kranbilar.

Kontor, lager och butik är beläget i Viskafors, mellan Borås och Kinna.

Bygg & entreprenad sedan 1968

För närvarande har HJ Bygg & Entreprenad 28 anställda, varav 24 av dessa yrkesarbetare med omfattande kunskaper i bland annat snickeri, mureri, kakel, klinker och undertaksarbeten. Plåtslageriarbeten utförs av plåtslagare i vår egen verkstad och transporter till arbetsplatser och kunder sker med våra kranbilar.

Kontor, lager och butik är beläget i Viskafors, mellan Borås och Kinna.

En miljöpolicy som gör skillnad

Vårt arbete för att begränsa negativ miljöpåverkan

Vårt företags övergripande inriktning är att hushålla med naturresurser samt att begränsa negativ miljöpåverkan. Vår strävan är att uppföra våra byggnader så att miljö-, kultur- och skönhetsvärden bevaras och befrämjas.

Detta arbete innebär att vi ständigt strävar mot att: 

 • Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.
 • Följa lagar och förordningar inom miljöområdet och dessutom sträva mot ständiga förbättringar.
 • Minska våra avfallsmängder och begränsa material- och energiuttaget så långt som det är möjligt.
 • Använda oss av leverantörer, underentreprenörer och konsulter som är särskilt miljömedvetna.
 • Varudeklarera byggnader avseende byggmaterial och bedöma dessa ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Använda oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Verka för källsortering av byggrestprodukter i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning.
 • Särskilja och omhänderta restprodukter och avfall som är skadliga för människor eller miljö.
HJ Bygg & entreprenad värnar om miljön.

Restprodukter

Rivningsmaterial sorteras i container från Borås Energi & Miljö. Avfallet tippas sedan på av kommunen godkända platser för respektive produkt.

Vid mindre jobb har vi egna mindre container som avfallet läggs i. Dessa sorteras och töms i större containrar på vårt lager i Viskafors.

Sorteringen är uppdelad enligt följande:

 • Trä
 • Metall
 • Papper
 • Brännbart
 • Isolering
 • Gips
 • Tryckimpregnerat

De produkter som inte vi har möjlighet att sortera i Viskafors går direkt till respektive avfallsanläggning. Tömning av container på vårt lager sker regelbundet vid Sobacken avfallsanläggning utanför Borås.